Available courses

Cíle předmětu:

Stručný přehled vývoje americké literatury, analýza domácí četby. Seznámení studentů s nejdůležitějšími díly - interpretace v seminářích a ve studentských esejích.